news-details

สมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน 33 คนจากกว่างซี เสฉวน กุ้ยโจว เหลียวหนิง และฉงชิ่ง ร่วมกันยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้มีการ——สร้างสถานที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติที่มุ่งสู่ตลาดอาเซียน

ระหว่างการประชุมสองสภาแห่งชาติของจีนในปีนี้ นายซุน ต้าเหว่ย สมาชิกของการประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองของประ ชาชนจีน และประธานเขตฯ กว่างซีจ้วงในฐานะผู้ยื่นข้อเสนออันดับที่หนึ่งได้ร่วมกับสมาชิกคณะกรรมทั้งหมด 33 คนจากกว่างซี เสฉวน กุ้ยโจว เหลียวหนิง และฉงชิ่ง ยื่นข้อเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเรียกร้องให้สร้างสถานที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการและฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติที่มุ่งสู่ตลาดอาเซียน

▲ย่านการเงินจีน—อาเซียนในเขตใหม่อู่เซี่ยงนครหนานหนิง

สมาชิกคณะกรรมฯ เชื่อว่าเขตฯ กว่างซีจ้วงได้ประสบความสำเร็จในการสำรวจและดำเนินการกระชับความร่วมมือทางอุต สาหกรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างมาก และได้สั่งสมประสบการณ์อันมีค่ามากมาย การที่สร้างสถานที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่ให้บริการตลาดวัฏจักรคู่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในมณฑลชายแดนที่มีเขตฯ กว่างซีจ้วงรวมอยู่ด้วย และสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติที่มุ่งสู่ตลาดอาเซียน จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก "สองตลาดขนาดใหญ่" "สองประ เภททรัพยากร" และ "สองวัฏจักร" ทั้งในและต่างประเทศ สำรวจการจัดตั้งเขตนำร่องเปิดกว้างและเขตทดลองแนวหน้าที่มีกลไกรับรอง ส่งเสริมการการย้ายฐานอุตสาหกรรมสำคัญทั้งในและต่างประเทศอย่างมีระเบียบ และผลักดันการบูรณาการเชิงลึกของอุต สาหกรรมภายในและต่างประเทศ

สมาชิกคณะกรรม ฯ แนะนำว่าให้เริ่มจากแง่ออกนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม การสร้างกลไกใหม่สำหรับการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร การลดต้นทุนผ่านพิธีการศุลกากรต่อเนื่อง และการเร่งนวัตกรรมธุรกิจการเงินข้ามพรมแดน ฯลฯ  ส่ง เสริมให้ชุดนโยบายอำนวยความสะดวกใน การดำเนินงานของตลาดวัฏจักรคู่ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศจะนำไปปฏิบัติให้เป็นจริง ในขณะเดียวกัน สร้างกลไกการบูรณาการและการประสานงานระดับชาติ ผลักดันให้มีการดำเนินการชุดนโยบายในเอก สารของสภาแห่งรัฐเกี่ยวกับ การจัดตั้งสถานที่อำนวยความสะดวกใน การดำเนินงานตลาดวัฏจักรคู่ทั้งภายในประเทศและต่างประ เทศสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้ามพรมแดนและข้ามภูมิภาคที่มั่นคงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสา หกรรม ฯลฯ ให้เป็นรูปธรรม

ที่มา: gxnews.com   การแปล:BB

You can share this post!

ขบวนรถไฟของเส้นทางการขนส่งทางรถไฟ+ทางทะเล "เฮ่อโจว-จ้านเจียง-หนิงโป" ออกเดินทางเป็นครั้งแรก ช่องทางเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตกมีเส้นทางใหม่เพิ่มขึ้น

เนื่องในโอกาส"วันที่ 8 มีนาคม" วันสตรีสากล ตัวแทนสองสภาเรียกร้องให้ปกป้อง "สิทธิของสตรี"