news-details

เนื่องในโอกาส"วันที่ 8 มีนาคม" วันสตรีสากล ตัวแทนสองสภาเรียกร้องให้ปกป้อง "สิทธิของสตรี"

การประชุมสองสภาแห่งชาติของจีนตรงกับ"วันที่ 8 มีนาคม" วันสตรีสากลพอดี ตัวแทนสภาประชาชนแห่งชาติและสมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนของเขตฯ กว่างซีจ้วงให้ความสนใจกับประเด็นของสิทธิสตรีและการพัฒนาของสตรี

ข้อเสนอแนะ   จัดตั้งพันธมิตรผ้าทอและผ้าปักจีน—อาเซียน

ผ้าไหมทอดิ้นชาวจ้วงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ หลายปีที่ผ่านมา กว่างซีได้ผสมผสานผ้าไหมทอดิ้นชาวจ้วงเข้ากับการบรรเทาความยากจนตรงจุด สนับสนุนให้วิสาหกิจเอกชนสร้างโรงงาน "มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ + การบรรเทาความยากจน" ในอำเภอหลงโจว สตรีในท้องถิ่นนอกจากเอาเวลาไปทำไร่และดูแลครอบครัวแล้ว แต่ละวันจะทอผ้าเป็นเวลา 2 ถึง 4 ชั่วโมง ทั้งปีรวมแล้วแต่ละคนมีรายได้มากกว่า 10,000 หยวน

ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ผ้าไหมทอดิ้นชาวจ้วงถูกรวมเข้าในโครงการช่วยเหลือทางเทคโนโล ยี ในความร่วมมือสาธิตด้านการบรรเทาความยากจนเอเชียตะวันออก และเริ่มดำเนินการในประเทศลาวเมื่อปี 2560 โครงการนี้ได้ดึงดูดสตรีชนบทจำนวนมากในประเทศลาวให้เข้าร่วม และ ทำให้ครอบครัวในท้องถิ่นมากมายได้หลุดพ้นจากความยากจนสำเร็จ ผ่านการสำรวจช่วงสิ้นสุดโครงการในปี 2563 พบว่ารายได้สุทธิต่อหัวต่อปีของช่างทอผ้าในลาวสูงถึง 1,104 ดอลลาร์สหรัฐ (เท่ากับมากกว่า 7,600 หยวน) เพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับปี  2560

ระหว่างการประชุมสองสภาแห่งชาติของจีนปีนี้ นาง เหวย จาวฮุย ผู้อำนวยการสำนักงานนิทรรศการนานาชาติกว่างซีได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งพันธมิตรผ้าทอและผ้าปักจีน—อาเซียน โดยแนะนำว่าจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนควรกระชับความร่วม มือในด้านการทอผ้าและการเย็บปักถักร้อย เธอเชื่อว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายไม่เพียงแต่จะกลายเป็นเส้นทางใหม่ในการเพิ่มรายได้ให้กับสตรีในชนบท บรรลุการฟื้นฟูชนบทเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างสะพานแห่งการแลกเปลี่ยนที่เป็นมิตรและเชื่อมหัวใจสตรีทั้งในจีน—อาเซียนผ่านผ้าไหมและผ้าทออีกด้วย

ที่มา: หนานกั๋ว มอร์นิง เพเพอส์-ไคลเอ็นต์ระบบคลาวด์ของกว่างซี  การแปล:BBR

You can share this post!

สมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน 33 คนจากกว่างซี เสฉวน กุ้ยโจว เหลียวหนิง และฉงชิ่ง ร่วมกันยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้มีการ——สร้างสถานที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติที่มุ่งสู่ตลาดอาเซียน

นายจาง เสี่ยวเป่ย์ สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเสนอให้เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน-ต่างชาติให้มากขึ้น