news-details

รายการเรื่อง"เราเดินทางมาพร้อมกัน" ชาวบ้านในหมู่บ้านจินฮัว หมู่บ้านสาธิตความร่วมมือทางการเกษตรจีน-ลาว ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ และซื้อรถยนต์คันใหม่

You can share this post!

“สองมหกรรมหนึ่งนิทรรศการ” เมืองยวี่หลินเขตกว่างซีประเทศจีน จัดขึ้นเมื่อเดือน ก.ย.

"ส่งดาวเทียม สร้างทางรถไฟ" ในสายตาชาวลาว