news-details

"ส่งดาวเทียม สร้างทางรถไฟ" ในสายตาชาวลาว

You can share this post!

รายการเรื่อง"เราเดินทางมาพร้อมกัน" ชาวบ้านในหมู่บ้านจินฮัว หมู่บ้านสาธิตความร่วมมือทางการเกษตรจีน-ลาว ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ และซื้อรถยนต์คันใหม่

แห่งแรกของโลก! สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างไร