news-details

เช็คอินทางรถไฟจีน-ลาวพร้อมฟังเพลงลาว " The Belt and Road"

You can share this post!

แห่งแรกของโลก! สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างไร

เรียนหนังสือที่สถาบันขงจื่อในไทยแค่วันเดียว ก็ได้รับความรู้มากมาย