news-details

เรียนหนังสือที่สถาบันขงจื่อในไทยแค่วันเดียว ก็ได้รับความรู้มากมาย

You can share this post!

เช็คอินทางรถไฟจีน-ลาวพร้อมฟังเพลงลาว " The Belt and Road"

ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของไทย: สื่อมวลชนจีนและไทยร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ดี