news-details

นาย หวัง เผยหยวน: เราตั้งตารอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้นจากจีน

ปีนี้เป็นวาระครบรอบสิบปีการเสนอข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จีนได้ลงนามในข้อ ตกลงความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มากกว่า 200 ฉบับกับ 151 ประเทศและ 32 องค์กรระหว่างประเทศ ความร่วมมือเชิงปฏิบัติภายใต้กรอบ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ได้ขยายขอบเขตเชิงลึกอย่างต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของหลายๆ ประเทศ จนกลายเป็นสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศและแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยม

ตลอดระยะเวลาสิบปีของความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อาเซียนประสบผลสำเร็จมากมายในด้านเศร ษฐกิจและการค้า เทคโนโลยี การเกษตร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา ฯลฯ นาย หวัง เผยหยวน ประธาน  CherryLoft Resorts & Hotels สิงคโปร์กล่าวว่า:ในขณะที่สิงคโปร์เดินหน้าไปสู่การสร้างประเทศที่ชาญฉลาด เราตั้งตารอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้นจากจีน ผมคิดว่าจีนและสิงคโปร์จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันจีนมีการใช้การชำระเงินแบบดิจิทัลอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าริมถนน ทุกคนใช้การชำระเงินแบบดิจิทัลหมด จีนเป็นประเทศแรกบนโลกที่บรรลุผลสำเร็จในเรื่องนี้ และตอนนี้สิงคโปร์ก็กำลังเรียนรู้จากจีน

You can share this post!

นายจาง เสี่ยวเป่ย์ สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเสนอให้เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน-ต่างชาติให้มากขึ้น

นาย หลี่ ฮ่าวเจี๋ย: การสร้างความร่วมมือหลากหลายด้านระหว่างมาเลเซียและจีนนั้นรอช้าไม่ได้