news-details

นาย หลี่ ฮ่าวเจี๋ย: การสร้างความร่วมมือหลากหลายด้านระหว่างมาเลเซียและจีนนั้นรอช้าไม่ได้

ปีนี้เป็นวาระครบรอบสิบปีการเสนอข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จีนได้ลงนามในข้อ ตกลงความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มากกว่า 200 ฉบับกับ 151 ประเทศและ 32 องค์กรระหว่างประเทศ ความร่วมมือเชิงปฏิบัติภายใต้กรอบ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ได้ขยายขอบเขตเชิงลึกอย่างต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของหลายๆ ประเทศ จนกลายเป็นสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศและแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยม

 

ตลอดระยะเวลาสิบปีของความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อาเซียนประสบผลสำเร็จมากมายในด้านเศร ษฐกิจและการค้า เทคโนโลยี การเกษตร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา ฯลฯ นาย หลี่ ฮ่าวเจี๋ย ผู้อำ นวยการฝ่ายการแปลของศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งมาเลเซียกล่าวว่า: การสร้างความร่วมมือหลากหลายด้านระหว่างมา เลเซียและจีนนั้นรอช้าไม่ได้ อาจกล่าวได้ว่าทุกประเทศในอาเซียนกำลังวางแผนที่จะร่วมมือกับทางจีน “หลังหาย นะ” ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม หรือเทคโนโลยี วิสาหกิจต่างๆ ของมาเลเซียล้วนพร้อมอ้าแขนต้อนรับบุคคลจากทุกสาขาวงการในจีนให้เข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมหลากหลายอันสวยงามที่นี่

You can share this post!

นาย หวัง เผยหยวน: เราตั้งตารอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้นจากจีน

ปธน.สีจิ้นผิงลงนามคำสั่งประธานแต่งตั้ง “หลี่ เฉียง”เป็นนายกรัฐมนตรีจีน