news-details

แบ่งปันโอกาสเขตการค้าเสรีกว่างซี ร่วมสร้างช่องทางบกและทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก

กว่างซีเป็นมณฑลเดียวของจีนที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ที่ประกอบด้วยท่าเรือเป๋ยไห่ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง และท่าเรือชินโจวได้กลายเป็นประตูทางออกสู่ทะเลของพื้นที่ภาคตะวันตกของจีน และมีบทบาทเป็นช่องทางทะเลที่เชื่อมโยงกับอาเซียน "ออกสู่ทะเลจากกว่างซี” ค่อยๆ กลายเป็นตัวเลือกแรกสำหรับสินค้าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ . เขตการค้าเสรีนำร่องกว่างซีเป็นเขตการค้าเสรีนำร่องเดียวที่มีชายฝั่งและพรมแดนติดกับประเทศอื่นของจีน โดยเชื่อมโยงจีนกับอาเซียน และเชื่อมต่อ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อสองปีที่แล้ว ได้มุ่งเน้นการสร้างเขตการค้าเสรีที่ชักนำการเปิดกว้างและความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน ข้อต่อและศูนย์กลางช่องทางบกและทางทะเลสายใหม่นานาชาติ เขตนำร่องความร่วมมือทางอุตสาหกรรมข้ามพรมแดนจีน-อาเซียน กว่างซีได้เร่งการเปิดกว้างสู่อาเซียน

ในเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรผิงเสียงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฉงจั่วของเขตการค้าเสรีนำร่องกว่างซี รถบรรทุกที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ เช่น รถยนต์ รถขุด และเครื่องเสียงบรรจุเตรียมไว้พร้อมแล้ว อีกไม่นานก็จะจัดส่งถึงมือผู้บริโภคชาวต่างประเทศ

ด่านตรวจกั้นขาเข้าและขาออกสำหรับสินค้าในเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรผิงเสียงกว่างซี  สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

พื้นที่ฉงจั่วมีด่านทางหลวงและด่านทางรถไฟที่มีปริมาณสินค้าผ่านไปยังอาเซียนมากที่สุด ด่านโหย่วอี้กวานเป็นเส้นทางบกที่สะดวกที่สุดจากจีนไปยังเวียดนามหรือแม้แต่อาเซียน ทั้งยังเป็นข้อต่อที่สำคัญของช่องทางบกและทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตกอีกด้วย ในปี 2563 ด่านตรวจสอบผลไม้ทางรถไฟแห่งแรกของจีนได้กำหนดให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ฉงจั่ว การอำนวยความสะดวกในพิธีการศุลกากรของด่านและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของด่านได้กลายเป็นอาวุธวิเศษด้าน "นวัตกรรม" ของพื้นที่ฉงจั่ว

ภายในเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรผิงเสียงกว่างซี รถบรรทุกเวียดนามกำลังถูกสแกนโดยอุปกรณ์ตรวจสอบ  สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

หลู้ เซินจากบริษัท กว่างซี ต้าโจว อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด รับผิดชอบรายงานการรับ-ส่งยานพาหนะสำหรับพิธีการศุลกากรและการส่งออกในลานขนส่งสินค้าของจีน ในอดีตเขาขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคันเล็ก ๆ ไปมาระหว่างสำนักงานกับด่านตรวจกั้นมากกว่าสิบครั้งในแต่ละวัน ตอนนี้ระบบพิธีการทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ทำให้งานของหลู้ เซินมีประสิทธิภาพมากขึ้น เขาพูดว่า:“ในอดีตรถบรรทุกสามารถดำเนินพิธีทางศุลกากรและปล่อยให้ผ่านด่านได้หลังจากเข้าสู่เขตสินค้าทัณฑ์บน แต่ตอนนี้เมื่อรถมาถึงผิงเสียง คนขับแค่แสดงใบแสดงรายการน้ำหนักสินค้าของรถบรรทุก ก็สามารถดำเนินพิธีทางศุลกากรล่วงหน้าและผ่านด่านได้

ด่านโหย่วอี้กวานของผิงเสียงกว่างซี  สำนักข่าวซินหัว

ด่านโหย่วอี้กวานผิงเสียงได้ปฏิรูปรูปแบบการกำกับดูแล ดำเนินการ"อนุมัติล่วงหน้า และการตรวจสอบและปล่อยผ่านด่าน" สำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก ใช้ระบบพิธีการศุลกากรที่มีข้อมูลครบถ้วน เวลาผ่านด่านตรวจกั้นขาเข้าและขาออกจากเดิมเฉลี่ย 5 นาทีลดเหลือแค่ 30 วินาที ลดลงกว่า 80% ความสามารถในการผ่านพิธีการทางศุลกากรของด่านโหย่วอี้กวานได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากเดิมจำนวนผ่านพิธีการศุลกากรสูงสุดรายวัน 800 คันเพิ่มขึ้นเป็น 1600 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ด่านโหย่วอี้กวานกว่างซีเปิดช่องทาง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"  กรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพรรคเทศบาลเมืองผิงเสียง

การอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นและการแลกเปลี่ยนการค้าชายแดนที่ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการชำระเงินข้ามพรมแดน พื้นที่ฉงจั่วได้ใช้นวัตกรรมกลไกการใช้เงินหยวนข้ามพรมแดน และ "การปฏิรูปการใช้เงินหยวนข้ามพรมแดนในพื้นที่ชายแดน" ได้รับเลือกให้เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีที่สุดของเขตการค้าเสรีนำร่องที่ประกาศโดยประเทศ เจิ้งเฉียง ผู้ที่ทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกผลไม้เป็นผู้รับผลประโยชน์จากนวัตกรรมของกลไกการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยเงินหยวน เขาพูดว่า: ก่อนหน้านี้ไม่สามารถโอนเงินหยวนได้โดยตรง ต้องแลกเป็นเงินดองเวียดนามหรือดอลลาร์สหรัฐเพื่อชำระเงิน ตอนนี้สามารถโอนเงินหยวนได้โดยตรง ซึ่งสะดวกและรวดเร็วมาก

ท่าเรือชินโจวซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของเขตการค้าเสรีนำร่องกว่างซี เป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวที่ใกล้กับทะเล มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในสามพื้นที่ของเขตการค้าเสรีนำร่อง แม้จะได้รับผลกระทบจากโรคระบาด แต่รถเครนและยานพาหนะในพื้นที่ทำงานของท่าเรือก็ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และในลานกองเก็บตู้สินค้าเต็มไปด้วยตู้สินค้าที่รอการขนส่ง ทำให้เห็นภาพท่าเรือทางตอนใต้ที่คับคั่ง

ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์นานาชาติในเขตสินค้าทัณฑ์บนชินโจว สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนสิงหาคมปี 2562 พื้นที่ท่าเรือชินโจวได้มุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างท่าเรือเกตเวย์สำหรับช่องทางบกและทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก พื้นที่กระจุกตัวทางเศรษฐกิจชายฝั่งทะเล และท่าเรือคอนเทนเนอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา พื้นที่ลานกองเก็บตู้สินค้าของท่าเรือชินโจวได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 216,000 ตารางเมตร และสถานที่ตรวจสอบผลไม้และเนื้อสัตว์นำเข้าได้ทยอยเปิดให้บริการ ระบบขนส่งผสมทางทะเลและทางรถไฟครอบคลุมกว่า 10 มณฑล ได้แก่ เสฉวน ฉงชิ่ง ยูนนาน หูหนาน กานซู่ ฯลฯ เส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมตรงไปยังท่าเรือต่างๆ เช่น นครโฮจิมินห์ ไฮฟอง สิงคโปร์ แหลมฉบัง และจาการ์ตา เรือขนส่งสินค้าฮ่องกง“เที่ยวประจำวัน”และเรือสาธารณะสิงคโปร์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยานพาหนะนำเข้าที่ถึงท่าเรือปลายทางนอกเมืองยานยนต์นานาชาติในเขตสินค้าทัณฑ์บนชินโจวกว่างซี  สำนักข่าวซินหัว

ในปี 2563 ปริมาณการขนส่งสินค้าของท่าเรือชินโจวทะลุ 100 ล้านตัน อยู่ที่ 136 ล้านตัน และได้รับการเลื่อนลำดับเป็นท่าเรือชายฝั่งทะเล 20 อันดับแรกในประเทศ ปีนี้คาดว่าปริมาณการขนส่งสินค้าจะอยู่ที่ 150 ล้านตัน ในปี 2563  ปริมาณการรองรับตู้สินค้าของท่าเรือชินโจวสูงถึง 3.95 ล้านทีอียู ได้รับการเลื่อนลำดับเป็นท่าเรือชายฝั่งทะเล 15 อันดับแรกในประเทศ ปีนี้คาดว่าปริมาณการรองรับตู้สินค้าจะอยู่ที่ 4.55 ล้านทีอียู ซึ่งอัตราการเติบโตถือเป็นอันดับหนึ่งในท่าเรือชายฝั่งทะเลที่สำคัญของประเทศจีน ท่าเรือชินโจวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 47 ของ 100 ท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่คับคั่งที่สุดในโลกในปี 2563  เป็นการติดอันดับท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่คับคั่งที่สุด 50 อันดับแรกเป็นครั้งแรก หวาว เซียวเซียว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปของบริษัทการท่าเรืออ่าวเป่ยปู้แนะนำว่า:“พื้นที่ท่าเรือชินโจวในฐานะพื้นที่ท่าเรือคอนเทนเนอร์ของอ่าวเป่ยปู้ ปัจจุบันมีเส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 48 เส้นทาง รวมถึงเส้นทางการค้าต่างประเทศ 25 เส้นทาง และเส้นทางการค้าภายในประเทศ 23 เส้นทาง เส้นทางการค้าต่างประเทศโดยตรงครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบ”

 

เมืองเป๋ยไห่ที่ห่างจากเมืองชินโจว 100 กิโลเมตร เป็นเมืองออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดสำหรับกว่างซีในการเชื่อมโยงกับอาเซียน พื้นที่ท่าเรือเป๋ยไห่เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโลจิสติกส์ท่าเรือ วางเค้าโครงอุตสาหกรรมชายฝั่งที่สำคัญ และขยายการค้าต่างประเทศในกว่างซี

ท่าเรือเถี่ยซาน-1  สำนักข่าวซินหัว

ซู ฉวนหย่วน เป็นผู้ควบคุมเครนสนามชุดแรกที่ท่าสาธารณะของท่าเรือเถี่ยซานเป๋ยไห่ นั่งบนห้องควบคุมสูง 30 เมตรเวลา 8 ชั่วโมงทุกวัน ต้องผลักคันเกียร์มากกว่า 1,000 ครั้ง ขนถ่ายสินค้ามากกว่า 5,000 ตัน พ่อและปู่ของซู ฉวนหย่วนต่างก็เป็นคนงานท่าเรือเป๋ยไห่ ครอบครัวสามชั่วอายุคนได้ประจักษ์พยานการพัฒนาท่าเรือเป๋ยไห่ ซู เจียชิน คุณพ่อของซู ฉวนหย่วนคนงานท่าเรือเป๋ยไห่พูดว่า:“เมื่อก่อนไม่มีเครนสนาม การขนส่งสินค้าถูกดำเนินการด้วยคนงาน ซึ่งสามารถขนสินค้าน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัมต่อคน”

 

ในปี 2527 เป๋ยไห่ถูกรวมอยู่ใน 1 ใน 14 เมืองชายฝั่งทะเลชุดแรกของจีนที่เปิดรองรับการค้าและการลงทุนของต่างชาติ พื้นที่ปฏิบัติงานฉือปู๋หลิ่งของท่าเรือเป๋ยไห่ได้เกิดขึ้น ในปี 2551 รัฐอนุมัติให้ดำเนินการ "แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวกว่างซีเป่ยปู้" ท่าเรือเถี่ยซานได้เกิดขึ้นจากชายฝั่งทะเล เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมปี 2552 ในขณะนั้นยังมีแพประมงในทะเล ภายในปี 2564 มีท่าจอดเทียบระวางขับน้ำ 150,000 ตัน  6 แห่ง มีปริมาณขนส่งสินค้าต่อปีออกแบบ 19.64 ล้านตัน การก่อสร้างท่าเรือเถี่ยซานได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

ท่าเรือเถี่ยซาน-2 สำนักงานข่าวสารเทศบาลเทศบาลเมืองเป๋ยไห่

ปัจจุบันท่าเรือเถี่ยซานมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับท่าเรือ 218 แห่งใน 98 ประเทศและภูมิภาค เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2564 ปริมาณขนส่งสินค้าท่าเรือเป๋ยไห่ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้สูงถึง 16.8737 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.29% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปริมาณรองรับตู้สินค้าสูงถึง 327,300 ทีอียู เพิ่มขึ้น 8.09% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตอนนี้ท่าเรือเป๋ยไห่ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กำลังก้าวไปสู่เป้าหมายทะลุปริมาณขนส่งสินค้า 33 ล้านตันในปีนี้

 

ในเดือนเมษายนปี 2563 เส้นทางรถไฟท่าเรือเถี่ยซานเปิดให้บริการ "1 กิโลเมตรสุดท้าย" ของการขนส่งผสมทางทะเลและทางรถไฟได้ก่อสร้างสำเร็จ ท่าเรือเถี่ยซานถูกรวมเข้ากับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เหมืองนิกเกิลจากฟิลิปปินส์และถ่านหินจากอินโดนีเซียสามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟได้หลังจากลงจากเรือ โดยมีการเชื่อมโยงกับทางรถไฟ เช่น เส้นทางรถไฟหนานหนิง-คุนหมิง เส้นทางรถไฟหูหนาน-กว่างซี และเส้นทางรถไฟกุ้ยโจว-กว่างซี เพื่อขนส่งไปยังภาคกลาง ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ท่าเรือเถี่ยซาน-3  สำนักงานข่าวสารเทศบาลเทศบาลเมืองเป๋ยไห่

จากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรืออย่างต่อเนื่องไปจนถึงการขยายขนาดของโลจิสติกส์มากขึ้นเรื่อย ๆ  จากประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรที่เพิ่มเป็นเส้นตรงไปจนถึงขีดความสามารถในการขนส่งเร่งด่วนของท่าเรือได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของท่าเรือเป๋ยไห่นั้น เป็นผลลัพธ์จากการใช้ประโยชน์ในข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งอย่างเต็มที่ กระชับความร่วมมือจีน-อาเซียน และส่งเสริมการสร้างช่องทางบกและทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก ซู ฉวนหย่วนพูดว่า:“มองเห็นท่าเรือจากระวางขับน้ำ 1,000 ตัน ถึงระวางขับน้ำ 10,000 ตัน จนถึงตอนนี้มีระวางขับน้ำ 100,000 ตัน ครอบครัวของผมมีส่วนร่วมตลอดเวลา ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก”

เรือคอนเทนเนอร์ระวางขับน้ำ 100,000 ตัน ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กว่างซีออกเดินเรือครั้งแรก เข้าสู่ "ยุคเรือใหญ่มาตรฐานหมื่นตัน" สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

ในท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันตกเฉียงใต้—ท่าเรือฝางเฉิงก่าง กัปตันเรือเก่าวัย 81 ปีที่ชื่อ เปาเหวินเซิงได้ประจักษ์พยานถึงการเปลี่ยนแปลงของท่าเรือเหมือนกับซู ฉวนหย่วน เขาเป็นลูกเรือชุดแรกในท่าเรือฝางเฉิงก่าง กัปตันเรือเก่าผู้มากด้วยวัยวุฒิผู้นี้หวนนึกถึงฉากเมื่อก่อสร้างท่าเรือด้วยความรู้สึกมากมาย:“ตอนที่เรามา ที่นี่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ทะเลเป็นหาดร้าง เหมือนต้องมาบุกเบิกดินแดนรกร้าง”

 

ฝางเฉิงก่างเป็นเมืองเดียวในจีนที่เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล และยังเป็นเมืองข้อต่อที่สำคัญของช่องทางบกและทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก ปัจจุบันท่าเรือฝางเฉิงก่างมีท่าจอดเทียบระวางขับน้ำ 10,000 ตันขึ้นไป 48 แห่ง ซึ่งรวมถึงท่าจอดเทียบระวางขับน้ำ 200,000 ตันขึ้นไป 4 แห่ง ท่าเรือระวางขับน้ำ 300,000 ตันและทางน้ำอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ท่าเรือฝางเฉิงก่างไม่เพียงแต่เปิดเส้นทางหลายเส้นทางที่เชื่อมต่อวงจรเศรษฐกิจภายในประเทศที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังเปิดเส้นทางการค้ากับท่าเรือมากกว่า 250 แห่งในกว่า 190 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก เปา เหวินเซิงพูดว่า:“ในอดีตไม่กล้าคิดเลยเมืองฝางเฉิงก่างสามารถพัฒนาเป็นขนาดปัจจุบันได้ มีความเปลี่ยนแปลงมากเกินไป”

รถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 50 ตู้ออกสู่ทะเลจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ แสดงให้เห็นถึงขบวนรถไฟระบบขนส่งผสมทางทะเลและทางรถไฟภาคตะวันออกกว่างซี"เห้อโจว-ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้"ของช่องทางบกและทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตกขบวนแรกประสบความสำเร็จในการออกเดินทาง  สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

การพัฒนาเมืองทั้งสี่เป็นสักขีพยานการเปิดกว้างสู่อาเซียนและทั่วโลกของกว่างซี นอกจากนี้ยังเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์จีน-อาเซียนกลายเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จและมีพลวัตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งยังเป็นผลสำเร็จของ 30 ปีแห่งความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน กว่างซีจะยังคงร่วมมือกับอาเซียนต่อไป เพื่อร่วมเขียนบทใหม่แห่งความร่วมมือแบบเปิดกว้าง

You can share this post!

เบนซ์ไพรม์มัส ร่วมกับสมาคม THAI LPGA จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล PRIMUS PRO-AM CHARITY INVITATION

กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ จัดงาน “VEGETARIAN FOOD FESTIVAL 2021” เปิดกรุตำนานอาหารเจ พร้อมคัดสรรวัตถุดิบเจ จากตลาดและร้านดัง